IP - International Protection Rating

De IP-classificatie is een methode die internationaal toegepast wordt om aan te geven in welke mate elektrisch materiaal bescherming biedt
tegen water, stof en schokken. De IP staat voor International Protection (soms ook Ingress Protection). Meer in detail geeft de IP normering aan
in hoeverre het materiaal bestendig is tegen water, voorwerpen en stof door middel van een code die telkens uit minimum twee cijfers bestaat. 
De situatie en omgeving waarin het materiaal gebruikt zullen worden bepaald welke IP klasse men dient te kiezen.

IP-code : IPXX
Hierin staat de eerste X voor een cijfer van 0 tot en met 6 die aangeeft in welke mate het elektrisch materiaal beschermd is tegen aanraking en
binnendringen van voorwerpen zoals stof.
De tweede X staat voor een cijfer van 0 tot en met 9 die aangeeft in welke mate het elektrisch materiaal beschermd is tegen indringing van
vocht.

Beschermingsgraad tegen stof en voorwerpen:

IP0X: Geen bescherming
IP1X: Grote voorwerpen > Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met dehand. Beschermd tegen
           indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm
IP2X: Middelgrote voorwerpen > Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor
            meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12 mm
IP3X: Kleine voorwerpen > Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor
           meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
IP4X: Spitse voorwerpen > Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een
           draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm
IP5X: Stofbescherming > Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen
            stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen
IP6X: Stofvrij > Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.

Beschermingsgraad tegen vocht:

IPX0: Geen > Geen bescherming
IPX1: Drupdicht type 1 > Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels
IPX2: Drupdicht type 2 > Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15
IPX3: Spatdicht > Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60 tot 60
IPX4: Plensdicht > Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
IPX5: Sproeidicht > Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
IPX6: Waterbestendig > Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
IPX7: Dompeldicht > Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)
IPX8: Waterdicht > Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden zie technische details van het
            toestel !!!!
IPX9: Vochtigdicht > Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk
Aanvullende letters
Deze standaard biedt ook aanvullende letters om aan te geven welke bescherming wordt geboden tegen aanraking van gevaarlijke
delen door personen binnen het omhulsel (elektrische kast):
Letter Bescherming tegen aanraking door: Diameter Lengte
A   Rug van de hand 50 mm /
B   Vinger 12 mm 80 mm
C   Gereedschap 2,5 mm 100 mm
D   Draad 1 mm 100 mm
De volgende letters kunnen aanvullende informatie geven over de bescherming van het apparaat:
Letter Betekenis
H    Hoogspanningsapparaat
M   Apparaat beweegt tijdens de vochttest
S   Apparaat beweegt niet tijdens de vochttest
W   Weerscondities


IK-classificatie voor bv lamp armaturen
IP codes hebben soms  een derde cijfer( IK waarde) dat aangeeft in welke mate,  lampen, armaturen en verlichting bestand zijn tegen
mechanische krachten.(stootenergie uitgedrukt in Joule)

IK 00 : geen weerstand
IK 01 : weerstand tegen schokken van 0,15 J
IK 02 : weerstand tegen schokken van 0,2 J (standaard open armatuur)
IK 03 : weerstand tegen schokken van 0,35 J (gesloten armatuur met polymethacrylaat afscherming)
IK 04 : weerstand tegen schokken van 0,5 J
IK 05 : weerstand tegen schokken van 0,7 J (open armatuur met versterkte optiek)
IK 06 : weerstand tegen schokken van 1 J
IK 07 : weerstand tegen schokken van 2 J (versterkt)
IK 08 : weerstand tegen schokken van 5 J (gesloten armatuur met polycarbonaat of glazen afscherming, beschermd    
            tegen vandalisme)
IK 09 : weerstand tegen schokken van 10 J
IK 10 : weerstand tegen schokken van 20 J (vandaalbestendig gesloten armatuur)

Enkele voorbeelden van veelvoorkomende IP codes zijn:

IP20: nauwelijks beschermd tegen aanraking en kan geen waterspatjes verdragen. Enkel voor gebruik binnenhuis
IP44: Middelmatige bescherming tegen indringing van voorwerpen en middelmatige bescherming tegen water: 
           plensdicht.
IP54: deze verlichting is stofbestendig en spatdicht.
IP65: beschermd tegen stof en water
IP68: ideaal voor gebruik IN een zwembad. Stofvrij en waterdicht!
Contact

Algemene voorwaarden
Sitecsolutions
Your partner in automation solutions
Webdesign : Sitecsolutions