Contact

Algemene voorwaarden
Tuin verlichting is mooi maar kan nog interessanter worden
wanneer men dit gratis kan laten werken.In dit project spitsen
we ons toe op de mogelijkheid om gu10 230volt leds van
3.5watt te kunnen laten branden op zonne energie.


Deze sturing bevat alles wat we nodig hebben om dit te verwezenlijken.
  - de inverter
  - de laadregeling van de batterij

 
- de " gezondheids toestand" van de batterij
  - batterijbewaking


1/ De inverter
De inverter bestaat uit een blokgolgfgenerator die met een frequentie van 100Hz pulsen stuurt door de omvorm transfo. De reden waarom 100Hz en geen 50Hz wordt gebruikt is omdat een gewone transfo , na grondige testen, een beter rendement geeft op 100Hz en voor de leds of spaarlampen is dit geen probleem.
De transfo kan gelijk welk type zijn die van 2*12vac naar 230vac kan met een vermogen tot maximum 100VA maar ringkern transfo's genieten de voorkeur.

Op klem J5 zit er een contact van een relais die gestuurd wordt via klem J6 (zie schema) om de omvormer aan of uit te zetten.
Via klem J4 kunnen allerhande spanningsloze kontakten tussen geplaatst worden zoals van een timer, lightgevoelige schakelaar of bewegingsmelder, die de inverter aan of uit kunnen schakelen.
Let op bij het testen, deze inverter maakt een gevaarlijke spanning !!!!!!

2/ De laadregeling
Op de print zit een laadregelaar die de laadspanning en stroom regelt naar de accu. De stroom wordt begrensd op maximum 1.2A en de spanning op 14.4V. De accu wordt aangesloten op klem J3, Het zonnepaneel op klem J2.
Let op de polariteit !
Afregeling, vooraleer de transfo, accu en het zonnepaneel aan te sluiten dient de regelaar afgeregeld te worden dmv een regelbare voeding. Zet op klem J2 een spanning van 20V en regel met R8 de maximale uitgangspanning op 14.4V(deze kan men meten op de zekering. Verplaats nu de voeding nu op klem J3 en zet daar 11V op.
Nu kan men de spanningsbewaking afregelen.

3/ De spanningsbewaking.
De spannings bewaking heeft als doel de transfo uit te schakelen van zodra de batterij te laag in spanning komt.
Nu kan men met R15 de bewakingspanning afregelen, draai de potmeter tot de led brand en dan terug tot die uitgaat, nu is de bewaking afgeregeld op 11V en schakelt dus de inverter uit bij een te lage accu spanning.

4/ conditie van de accu
Om de conditie van de accu te meten maken we gebruik van een zeer eenvoudige spanningsmeting via een draaispoelmeter van 1mA (100ľA kan ook mits de weerstanden R16 en R17 aan te passen).
Zet de voeding nu op 14.4 volt via klem J3 en kijk of de naald maximaal uitslaat, zoniet dienen voornoemde weerstanden aangepast te worden op basis van de inwendige weerstand van het draaispoelmetertje. (best dus eerst een testen voor dit op de print te monteren.)
Wanneer men de spanning nu laat dalen naar 10 volt zal de naald op 0 komen.

Nu kunnen de transfo , accu en zonnepaneel aangesloten worden.
Met deze schakeling , 10 leds van 3.5 watt , een transfo van 50VA een zonnepaneel van 18-22V 40Wp en een accu van 46Ah kan men de leds ongeveer 14uur laten branden voor de accu leeg is.(zonder bij te laden)
Dit betekent in een regime van 3H/dag de verlichting ongeveer 5 avonden kan werken zonder dat de accu moet bijgeladen worden. Uiteraard wordt de accu tijdens de dag continu geladen, en moet dit systeem theoretisch 365/365 kunnen werken zonder uitval.
2014-05-25 15 17 11 2014-05-27 21 31 20
2014-05-27 21 31 41 2014-05-27 21 31 58
Free Solar Energy
(de buz11 mosfets en lm317 dienen gekoeld te worden met een koelplaat)
Sitecsolutions
Your partner in automation solutions
Webdesign : Sitecsolutions